Diensten

Een doordachte waardebepaling

De meeste zogenaamde “professionals” zullen onroerend goed schatten en er snel even een prijs op plakken. Dit is echter niet hoe het hoort te verlopen...

Optimmo gaat anders en grondiger tewerk. Vooraleer we van start gaan, zullen we de woning grondig ‘onderzoeken’. Alles wordt opgemeten, beschreven en gecontroleerd. Op kantoor maken we 2 soorten waardebepalingen:

  1. Een concurrentieanalyse:
    Welk gelijkaardig vastgoed wordt vandaag op de markt aangeboden? Wat is uw concurrentiepositie?
  2. Een intrinsieke waardeberekening:
    Er wordt een wiskundige oefening gemaakt op basis van de nieuwbouw constructiewaarde, de sleet- en grondwaarde.

Door middel van deze 2 berekeningen zullen we de reële marktprijs voor uw vastgoed bepalen. In samenspraak met u, de eigenaar, zullen we het pand aan een marktconforme prijs te koop stellen.

‘elk onroerend goed is uniek’