Diensten

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de beginsituatie in een huurwoning bij aanvang van de huurperiode. Deze toont de staat van het appartement met tekst en vele kleurfoto’s.
Een plaatsbeschrijving is dus een zéér belangrijk document in het volledige huurdossier. Sinds 18 mei 2007 is het zelfs een verplicht gegeven volgens de woninghuurwet. Beide partijen zijn verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Deze dient opgemaakt te worden “op tegenspraak” en voor “gezamenlijke rekening.”

Wanneer moet een plaatsbeschrijving opgesteld worden?

Dit dient te gebeuren voor de ingang van het huurcontract of tijdens de eerste maand van ingebruikname door de huurder. De plaatsbeschrijving wordt bij de geschreven huurovereenkomst gevoegd, waarvan het een essentieel onderdeel zal zijn.
De plaatsbeschrijving is samen met het huurcontract onderworpen aan de verplichte registratie.

Wat als er wijzigingen aan de woning gebeuren?

Als er na de opmaak van de plaatsbeschrijving belangrijke wijzigingen worden aangebracht, kunnen de huurder en verhuurder in onderling overleg een bijvoegsel opmaken of foto’s nemen.

Wat gebeurt er bij het einde van de huurovereenkomst?

De huurder moet de woning achterlaten in de staat waarin hij haar volgens de plaatbeschrijving heeft ontvangen. Bij uittrede zal de geregistreerde plaatsbeschrijving volledig gecontroleerd worden. Schade door ouderdom of overmacht of door normaal gebruik zal door de huurder NIET moeten vergoed worden.

Eigenlijk is de plaatsbeschrijving een verzekering voor het terugkrijgen van uw huurwaarborg. Een goede plaatsbeschrijving helpt dus discussies over waarborgen te vermijden. Daarom is het héél belangrijk om deze goed door te nemen en tijdig terug te bezorgen aan de verantwoordelijke in het huurkantoor om mee te laten registreren.