Diensten

Verplichte attesten bij verkoop of verhuur

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Het Energieprestatiecertificaat is sinds 1 november 2008 verplicht bij verkoop van huizen en appartementen. Sinds 1 januari 2009 is het Energieprestatiecertificaat ook verplicht bij alle huurwoningen. Bij de verhuur van een woning speelt de energieprestatie van het gebouw een grote rol. Hierdoor is de verhuurder verplicht het certificaat voor te leggen aan de huurder.

Het Energieprestatiecertificaat geeft weer hoe energiezuinig een woning is. Bij een goed geïsoleerde woning bijvoorbeeld, kan een hoge energiefactuur uitgesloten worden.

Vanaf 15 januari 2013 voert de VEA een nieuw EPC-inspectieprotocol in voor de opmaak van de certificaten. Door deze aanpassing zou de kwaliteit van het certificaat moeten verbeteren.

  • Het nieuwe EPC zal uitgebreider en informatiever worden.
  • Alle gegevens die de energiedeskundige heeft verzameld, zullen ook effectief vermeld worden op het certificaat
  • Het soort beglazing zal meer in detail moeten worden ingevoerd.
  • Wanneer er meerdere verwarmingssystemen in gebruik zijn, zal hiermee meer rekening gehouden worden.

Wanneer moet EPC aanwezig zijn?

Van zodra een woning of appartement te huur of te koop wordt aangeboden.

Geldigheidsduur EPC?

Een Energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. Wanneer men energiebesparende werken heeft uitgevoerd in die periode, is er een nieuw certificaat nodig.

Energieprestatiecertificaat versus energieaudit?

Een energieaudit wordt op vrijwillige basis aangevraagd en wordt uitgevoerd door een ander type deskundige. Bij een energieaudit wordt een veel ruimer en vollediger advies gegeven, vooral dan op het vlak van energiebesparende maatregelen.

ELEKTRICITEITSATTEST

De keuring van de elektrische installatie van een woning geeft aan in welke staat deze is. Het controleonderzoek bij verkoop heeft tot doel na te kijken of de installatie AREI-conform is.

Wanneer moet een elektriciteitsattest aanwezig zijn?

Voor elke wooneenheid die verkocht wordt, moet er een controleonderzoek uitgevoerd worden. Onder elke wooneenheid wordt verstaan een huis, een appartement of ruimte die als woning dient voor één of meerdere personen die in familieverband samenleven.

Geldigheidsduur elektriciteitsattest?

Een elektriciteitsattest met een positief besluit is 25 jaar geldig, tenzij er wijzigingen of uitbreidingen werden uitgevoerd.