Diensten

Indexatie van huurprijzen

In de woninghuurwet is voorzien dat de eigenaar ieder jaar de huurprijs kan laten aanpassen op basis van de schommelingen van de consumptieprijzen. Een verhuurkantoor krijgt hierover meer dan regelmatig vragen van zowel huurders als verhuurders.

ENKELE VEEL GESTELDE VRAGEN

 • Hoe wordt de huurindexatie berekend?

  (Basishuurprijs x nieuwe index) / Basisindex = nieuwe huur

 • Welke index moet er toegepast worden?

  De indexatie gebeurt steeds op basis van het indexcijfer van de gezondheidsprijzen.

 • Waar kan ik die vinden?

  Bekijk de index op onze overheidswebsite

 • Doet een verhuurkantoor dit automatisch?

  Nee, alleen de professionele verhuurkantoren zijn georganiseerd om dat met een eigen softwareprogramma dit bij te houden. Maandelijks gaan er tientallen indexatiebrieven automatisch de deur uit.

 • Hoe ver kan een eigenaar terug gaan in de tijd om te indexeren?

  De eigenaar kan maximum 3 maanden terug gaan.

 • Wat moet ik doen als de eigenaar vergeet te indexeren?

  NIETS, deze verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurder. Hou er wel rekening mee, als er volgend jaar geïndexeerd wordt dat de sprong van de huurprijs iets groter zal zijn.

 • Is de indexatie van de huurprijs verplicht?

  Het is zeker NIET verplicht maar wel gebruikelijk. De laatste 5 jaar indexeren steeds meer eigenaars de huurprijs.

 • Is de huurindexering enkel voor Woninghuur?

  Bijna alle huurcontracten van algemeen recht, handelshuur, landpachtwet als woninghuurwet zijn voorzien van een clausule van huurindexering. Dit is algemeen aanvaard, tenzij duidelijk vermeld staat in het huurcontract dat er niet zal geïndexeerd worden.

 • Wat kan een nadeel zijn van indexeren?

  Als verhuurder moet je beseffen dat de huurprijs niet eeuwig kan blijven stijgen. Door jarenlang de huurprijs ieder jaar de huurprijs aan te passen kan je als verhuurder in een situatie terecht komen waar de huurprijs boven de marktprijs komt.